Ghế đôn mặt mây (GDMM01)

1.250.000 (Chưa bao gồm VAT)