Đèn Mây Tre (Sợi Tua Rua)

490.000590.000 (Chưa bao gồm VAT)