Đèn Mây Tre Hình Cá

790.000890.000 (Chưa bao gồm VAT)