Bàn mây cà phê Sitka

2.900.000 (Chưa bao gồm VAT)