Ghế đôn mặt mây (GDMM02)

1.250.000 (Chưa bao gồm VAT)