CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Nội thất Home Mây đã thực hiện rất nhiều công trình nội thất Mây Tre cho khách hàng với những không gian & phong cách nội thất khác nhau. Dưới đây là một số công trình tiêu biểu của chúng tôi.